fbpx
JAZYKOVÉ DÍLNY „HAVE FUN WITH ENGLISH – UNITED KINGDOM“

Dne 14. 10. jsme se se čtvrťáky a páťáky vypravili v rámci spolupráce malotřídních škol do ZŠ Bukovec na jazykové dílny Have fun with English – United Kingdom. Ve škole nás přivítala paní ředitelka společně s dalšími pedagogy a s žáky 4. a 5. ročníku. Po prohlídce školy děti utvořily smíšené skupiny a po vzájemném seznámení se mohly dílničky, které se nesly v duchu pirátského objevování začít. Žáci si společně rozšířili své znalosti o životě ve Spojeném království, plnili poslechové úkoly, ověřili si své vědomosti prostřednictvím kvízu v aplikaci KAHOOT, vyzkoušeli si práci s tabletem při plnění některých úkolů. Příjemné dopoledne plné nových zážitků bylo zakončeno tradičním anglickým pokrmem Fish and chips.