Naše škola

Jsme malotřídní škola, která se nachází v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd v obci Milíkov pod horou Kozubová.

Naše škola

Základní škola

„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“

Základní škola

Mateřská škola

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

Mateřská škola

Školní družina

„Není důležitý výsledek, ale cesta, která k němu vede.“

Školní družina

PDF Tisk Email

O nás

Jsme jednotřídní mateřská škola, umístěna v nádherné podhorské krajině Beskyd, v historické budově se stále používanou zvonicí.


Výhody MŠ

Mateřská škola je jednotřídní, jsou zde děti ve věku od 2 do 7 let. MŠ má rodinný charakter, výuka respektuje význam a hodnoty rodiny a žití v tomto kraji. Klademe důraz na individuální potřeby každého dítěte, které jsou úzce spjaty s dobrou spoluprací a komunikací s rodiči.
Prostředí, ve kterém se zařízení nachází, umožňuje sounáležitost s přírodou, aktivní čerpání při vzdělávání a využívání pohybových chvilek a aktivit v ní. V naší MŠ mohou děti nastoupit k docházce v průběhu celého školního roku, podle potřeb zákonných zástupců.


Vybavenost

Mateřská škola má tři prostorné místnosti – třídu, hernu a menší hernu, která je zároveň využívaná jako ložnice. Všechny místnosti jsou vybaveny kvalitním a účelným novým nábytkem. Hračky, výukové materiály, učební a didaktické pomůcky průběžně obnovujeme a doplňujeme. V zimním období máme možnost využívat i prostornou tělocvičnu.