Naše škola

Jsme malotřídní škola, která se nachází v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd v obci Milíkov pod horou Kozubová.

Naše škola

Základní škola

„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“

Základní škola

Mateřská škola

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

Mateřská škola

Školní družina

„Není důležitý výsledek, ale cesta, která k němu vede.“

Školní družina

PDF Tisk Email

VZDĚLÁVÁNÍ


V naší mateřské škole dětem vytváříme prostředí pohody a bezpečí.
K dětem přistupujeme rovnocenně, respektujeme věk dítěte, jeho individuální zvláštnosti,
posilujeme zdravé sebevědomí dětí a vedeme je k samostatnosti.

Necháváme dětem možnost svobodného výběru her a činností.
Potřebám dětí přizpůsobujeme dle možností i denní režim tak, aby se cítily v mateřské škole co nejlépe.

S dětmi pracujeme kolektivně, skupinově a individuálně.
Velký důraz klademe na individuální přípravu předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou.

Do vzdělávání v naší mateřské škole začleňujeme také logopedickou prevenci, metodu dobrého startu,
výuku anglického jazyka a výuku hry na flétnu.

Hlavní témata našeho školního vzdělávacího program

„Pod Kozubovou“


„Jaro, léto, podzim, zima

ve školce je vždycky prima.“


I. integrovaný blok - "Léto balí fidlátka, podzim klepe na vrátka"

II. integrovaný blok - "Paní Zima přichází, svým královstvím nás provází"

III. integrovaný blok - "Všechno kvete, voní sladce, jaro vítám na zahrádce"

IV. integrovaný blok - "Léto patří dětem, autem, lodí, letadlem procestujem světem"