fbpx
VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy na základě doporučení Krajské epidemiologické komise a z důvodu zhoršující se epidemické situace ve dnech 25. a 26. 10. 2021 ředitelské volno.

Tento den bude přerušena i činnost školní družiny.