fbpx
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

Organizace vyučování 1. září 2021 pro žáky 1. ročníku

 • slavnostní zahájení školního roku 8:00 hodin ve třídě na OÚ, před zahájením proběhne testování žáků

Organizace vyučování 1. září 2021 pro žáky 2. – 5. ročníku

 • slavnostní zahájení školního roku 8:00 – 8:30 hodin ve třídě ZŠ, před zahájením proběhne testování žáků

 Organizace vyučování 2. a 3. září 2021

 • žáci 1. a 2. ročníku se schází v budově OÚ, příchod do školy 7:45
 • žáci 3. – 5. ročníku se schází v budově školy, příchod v 7:45
 • ranní družina je v provozu od 6:30 ve třídě v budově školy, příchod do ranní družiny je možný nejpozději do 7:00
 • vyučování (třídnické hodiny) končí po 4. vyučovací hodině (11:40), následuje oběd a odchod domů či do ŠD
 • žáci 1. a 2. ročníku docházející do družiny zůstávají po obědě ve ŠD v budově ZŠ

 Organizace vyučování od 6. září 2021

 • výuka dle rozvrhu

Testování žáků:

Školní rok 2021/2022 bude zahájen v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními, testování žáků školy antigenními testy proběhne v těchto termínech – středa 1. září, pondělí 6. září a čtvrtek 9. září 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří odevzdají jeden z následujících dokladů:

 1. certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní;
 2. lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, kdy od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
 3. platný negativní antigenní test z odběrového místa, který žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami;
 4. doklad o negativním výsledku PCR vyšetření, které žák absolvoval nejdéle před 7 dny.

Tento doklad žáci předloží svému třídnímu učiteli. 

Základní hygienická pravidla stanovené MZ ČR:

 1. Ochrana úst a nosu rouškou nebo respirátorem ve společných prostorech školy, v jednotlivých kmenových třídách žáci ochranný prostředek mít nemusí. V případě, že žák nepodstoupí testování, musí si ponechat ochranu úst i v kmenové třídě.
 2. Mytí a desinfekce rukou.
 3. Větrání.
 4. Dodržování rozestupů. 
 5. Cizím osobám a zákonným zástupcům je přístup do společných prostor školy omezen.

Bližší informace ohledně testování a provozu škol od 1. září 2021 naleznete na webu edu.cz