Naše škola

Jsme malotřídní škola, která se nachází v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd v obci Milíkov pod horou Kozubová.

Naše škola

Základní škola

„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“

Základní škola

Mateřská škola

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

Mateřská škola

Školní družina

„Není důležitý výsledek, ale cesta, která k němu vede.“

Školní družina

ZŠ a MŠ Milíkov Základní škola Školní poradenské pracoviště
PDF Tisk Email

Školní poradenské pracoviště

(dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň umíme rodičům doporučit službu externího odborníka, jako je dětský psycholog, logoped.

Činnost ŠPP zajišťuje, výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.


Výchovný poradce


Mgr. Hana Gorgolová

Konzultace:

Zákonní zástupci: středa 7:15 - 7:45

Žáci: pondělí 12:45 - 13:15

Kontakt: 555 444 126, 739 125 739, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Školní metodik prevence


Mgr. Monika Babiuchová

Konzultace:

Zákonní zástupci: pátek 7:15 - 7:45

Žáci: čtvrtek 12:45 - 13:15

Kontakt: 737 906 930, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Školní preventivní strategie 2013-2018