fbpx
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis proběhne ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 7:00 do 15:00 hodin v ředitelně školy.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uvedena zde.
Předpokládá se přijetí až 9 dětí.

Zákonný zástupce předloží u zápisu svůj doklad totožnosti, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte
Poté vyplní žádost a bude mu přiděleno registrační číslo. Účast dítěte není nutná.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšen na webových stránkách školy a na vývěsní desce vedle vchodu do školy do 17. 5. 2019.

Povinnou přílohou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je evidenční list dítěte, který musí být potvrzený lékařem a doručen škole do 13. 5. 2019.
Tento evidenční list dítěte obdrží zákonný zástupce v den zápisu nebo si jej může předem vyzvednout v pracovní dny v mateřské škole a nechat potvrdit lékařem ještě před zápisem.

Zákonným zástupcům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, nebudou zasílána písemná rozhodnutí o přijetí. O nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonný zástupce informován písemně a bude mu i navrácen lékařem potvrzený evidenční list dítěte k případnému dalšímu využití.