Naše škola

Jsme malotřídní škola, která se nachází v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd v obci Milíkov pod horou Kozubová.

Naše škola

Základní škola

„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“

Základní škola

Mateřská škola

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

Mateřská škola

Školní družina

„Není důležitý výsledek, ale cesta, která k němu vede.“

Školní družina

ZŠ a MŠ Milíkov
Aktuality
Sokolníci PDF Tisk Email
Čtvrtek, 17 Květen 2018 12:26

SOKOLNÍCI

Jaký je rozdíl mezi sokolníkem a myslivcem? Během sokolnického vystoupení dostaly děti odpověď na nejednu zvídavou otázku. Dozvěděly se také mnoho informací o sokolovi, káněti, orlovi, výrovi
a jiných sovách. Sokolníci z Karviné dětem předvedli, jak skvěle umí dravci lovit. Nakonec musely děti také prokázat své vědomosti, aby získaly odměnu v podobě ptačího pera.

 
Den matek PDF Tisk Email
Úterý, 15 Květen 2018 11:15

DEN MATEK

Den matek je jistě krásným a významným svátkem, během kterého děkují všechny děti (bez rozdílu věku) svým maminkám za to, jak je vychovaly, nebo za spoustu dalších věcí, které zvládnou jen naše mámy!
V pátek 11. 5. děkovaly i děti naší mateřské a základní školy. Svými písněmi, říkankami, tanečky a scénkami spolu s troškou stydění a dětskou spontánností se jim povedlo vytvořit nádhernou atmosféru. Příjemnou tečkou byly určitě hezké dárečky, které maminkám udělaly velkou radost.


 
Oznámení PDF Tisk Email
Pátek, 11 Květen 2018 05:48


OZNÁMENÍ

Č.j.: ZM/092/2018

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Milíkov, příspěvkové organizace zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019.

V souladu s § 34 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se vyhovuje žádostem o přijetí s těmito registračními čísly:


01/2018 přijat/a
02/2018 přijat/a
03/2018 přijat/a
04/2018 přijat/a
05/2018 přijat/a


V Milíkově dne 11. 05. 2018


Mgr. Hana Gorgolová
ředitelka školy

 
Plánované akce PDF Tisk Email
Čtvrtek, 19 Duben 2018 09:55

PLÁNOVANÉ AKCE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

20. 04. Bezpečně do školy – beseda pro žáky 1. – 3. ročníku

30. 04. Ředitelské volno – přerušení provozu MŠ, ZŠ, ŠD

02. 05. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 10:00 – 15:30

11. 05. Vystoupení dětí ke Dni matek 09:15 pro ženy Klubu seniorů Milíkov, 15:00 pro rodiče

16. 05. Sokolníci 10:30

25. 05. Školní výlet MŠ, ZŠ

30. 05. Vystoupení dětí pro jubilanty

31. 05. Dětský den na hřišti 9:00 – 12:00

23. 06. Radovánky 15:00

29. 06. Slavnostní ukončení školního roku

 


Strana 1 z 10