Základní škola a Mateřská škola Milíkov, přísp. org.
Milíkov, Milíkov 104, 73981, IČO: 75 026 392
Zavolejte nám555 444 126

Družina

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy v Milíkově a její provoz je v ranních hodinách od 6:30 do 7:45 a v odpoledních do 15:30. Nachází se v prostorách I. třídy. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Děti se zde věnují výtvarné, pracovní, hudební, tělovýchovné, jazykové i interaktivní činnosti formou zájmových útvarů, ale také odpočinkovým činnostem a hrám. Pravidelný pohyb v naší nové tělocvičně, ale i na školním hřišti, slouží k aktivní relaxaci, rozvíjí tělesnou zdatnost a zručnost. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné docházce, umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti, ale i přípravu na vyučování. Naši ŠD navštěvují žáci 1. až 5. ročníku základní školy. Tvoří ji jedno věkově smíšené oddělení, průměrná naplněnost je 26 dětí. Naše činnost vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o vytvoření místa pro aktivní odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času.

BESEDA O CHRÁNĚNÝCH ŽIVOČIŠÍCH

V pátek odpoledne nás ve školní družině navštívil pan Dušan Duhonský, člen České společnosti pro ochranu netopýrů, která se snaží zlepšovat spolupráci mezi odborníky a amatéry zabývajícími se netopýry. Během poutavého vyprávění doplněného o fotografie jsme se dozvěděli, že na našem území se nachází 27 ohrožených…

Zobrazit více

HRAVÉ ODPOLEDNE S RODIČI A NOCOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽNĚ

Ve čtvrtek 28. 9. nastal dětmi nadmíru očekávaný den, a to nocování ve školní družině. Ještě před tím, než jsme se odebrali do prostor školy, kde jsme s dětmi batikovali pirátské šátky, navrhovali motivy na skupinkové vlajky, skotačili v tělocvičně a v poslední řadě zhlédli pohádku, nám rodiče připravili…

Zobrazit více