Základní škola a Mateřská škola Milíkov, přísp. org.
Milíkov, Milíkov 104, 73981, IČO: 75 026 392
Zavolejte nám555 444 126

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

(dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.
K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zároveň umíme rodičům doporučit službu externího odborníka, jako je dětský psycholog, logoped.

Činnost ŠPP zajišťuje, výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Děti a mediální gramotnost
Používání digitálních médií představuje v dnešní době neodmyslitelnou součást dne. Přestože děti po jejich boku vyrůstají, potřebují k úspěšnému vývoji mediální gramotnosti péči a podporu svých rodičů. Více informací ZDE.

Výchovný poradce

Mgr. Hana Gorgolová

Konzultace:
Zákonní zástupci: středa 7:15 – 7:45
Žáci: pondělí 12:45 – 13:15
Kontakt: 555 444 126, 739 125 739, hana.gorgolova@zsmilikov.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Monika Kukuczková

Konzultace:
Zákonní zástupci: čtvrtek 7:15 – 7:45
Žáci: úterý 12:45 – 13:15
Kontakt: 737 091 560, monika.kukuczkova@zsmilikov.cz

Speciální pedagog

Mgr. Věra Trombiková

Konzultace pouze po předchozí domluvě:
Zákonní zástupci, žáci: úterý