Základní škola a Mateřská škola Milíkov, přísp. org.
Milíkov, Milíkov 104, 73981, IČO: 75 026 392
Zavolejte nám555 444 126

Poplatky a přihlašování

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání

V souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2024 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zastupitelstvo obce Milíkov na svém 18. zasedání dne 29. 4. 2024 projednalo a schválilo výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině Základní školy a Mateřské školy Milíkov, příspěvkové organizaci na 100 Kč měsíčně za jednoho žáka s účinností od 1. 9. 2024.

Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen na účet školy.
Dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání může ředitelka školy na žádost zákonného zástupce rozhodnout o prominutí úplaty.

Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.