Základní škola a Mateřská škola Milíkov, přísp. org.
Milíkov, Milíkov 104, 73981, IČO: 75 026 392
Zavolejte nám555 444 126

Poplatky a přihlašování

Ředitelka školy směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 100 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1.9.2021. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen na účet školy.
Dle vyhlášky o zájmové činnosti může ředitelka školy na žádost zákonného zástupce rozhodnout o prominutí úplaty.

Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.