Mateřská škola

Zařízení má kapacitu 25 dětí, což plně vyhovuje standardním podmínkám. Děti využívají ke svým hrám a vzdělávacím činnostem všechny prostory školky.
Denní režim: Provoz MŠ je od 06.30 – 15.30 hod. Po dohodě s rodiči může dítě přicházet i odcházet v průběhu dne. V dopoledních hodinách se prolínají vzdělávací činnosti s volnými hrami dětí, pohybové aktivity s relaxací a pobytem venku. Po obědě děti odpočívají, pak se mohou věnovat svým hrám a organizovaným činnostem.