fbpx
DEN MAMINEK

Letošní Den matek oslavily naše maminky netradičně v prostorách školy u malého občerstvení, které zajistil pan Martynek, předseda SRPŠ.
Děti si jako poděkování za starostlivost, péči a lásku připravily pro své maminky pestrý program plný básniček, písniček a tanečků, starší děti zahrály muzikálovou scénku „O perníkové chaloupce“. Závěrem dostaly od dětí vyrobené dárečky, kytičku a sladkou pusu, což maminkám udělalo velikou radost.