fbpx
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. 4. 2021

Od pondělí 12. dubna 2021 se budou žáci vzdělávat prezenčně za zvýšených hygienických podmínek. Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci nasazenou chirurgickou roušku, děti v mateřské škole nejsou povinny roušku nosit, musí být dodržena homogenita skupin.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021:

V mateřské škole

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí
 • dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
   Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

V základní škole
žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků

Ve školní družině
z důvodu homogenity tříd bude družina v provozu pouze pro žáky 1. a 2. ročníku

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

 • Od 12. 4. 2021 se budou děti a žáci povinně testovat (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek, Ag testy SINGCLEAN.
 • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních a na stránkách edu.cz
 • Při testování mohou žáky doprovodit zákonní zástupci.

Příslušné dokumenty naleznete ZDE.
Podrobnější informace budou zaslány zákonným zástupcům na e-mail.