fbpx
KLUB KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE

Díky projektu SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ II, který je spolufinancován Evropskou unií, probíhají na naší škole kluby pro účastníky školní družiny.

Na Klubu komunikace v cizím jazyce se děti učí hravou formou základy angličtiny, které jsou rozdělené do témat, jako např. barvy, čísla, zvířata, ovoce, zelenina, hračky a podobně.
Hodiny jsou hravé a zábavné, kdy se děti setkají s novými slovíčky, vhodnou formou procvičují a upevňují základy slovní zásoby. Cílem klubu je konverzace a porozumění mluvenému slovu. Žáci se po celou dobu snaží zdokonalovat svoje dovednosti, obohatit slovní zásobu a také si formou písní a her vybudovat vřelý vztah k tomuto nádhernému jazyku.