fbpx
NAŠI PŘEDŠKOLÁČCI ZPÁTKY VE ŠKOLCE

Po delší odluce se alespoň naši předškoláčci vrátili zpátky do školky. Společně jsme prožívali chvíle s dráčkem Koroňáčkem, který nám pomohl pochopit formou pohádky nynější situaci. Také jsme poznávali svoje tělo a některé důležité orgány. Zaměřili jsme se na nutnost dodržování osobní hygieny a  upevňovali jsme návyky zdravého životního stylu. Nezapomněli jsme ani na ostatní děti, které stále nemohou s námi pobývat ve školce a připravili jsme si pro ně malé překvapení, pozdrav s písničkou našim kamarádům.
Už se moc těšíme, až se opět všichni v naší školičce shledáme.