fbpx
Základní škola a Mateřská škola Milíkov, přísp. org.
Milíkov, Milíkov 104, 73981, IČO: 75 026 392
Zavolejte nám555 444 126

Povinně zveřejňované informace

Oficiální název školy: Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Organizační struktura:
Statutárním orgánem je ředitelka Mgr. Hana Gorgolová.

Složky organizace:
Mateřská škola, IZO 107 621 975, kapacita 25 dětí

Základní škola, IZO 102 068 593, kapacita 32 žáků
Školní družina, IZO  150 013 507, kapacita 29 žáků
REDIZO600 134 431

Kontaktní poštovní adresa:
Milíkov 104, 739 81 Milíkov

Adresa internetové stránky: 
www.zsmilikov.cz

Adresa e-podatelny:
skola@zsmilikov.cz
ID datové schránky: egumfgz

Telefonní čísla, e-mailové adresy:
na webových stránkách školy

Účet organizace: 180585420/0300

Identifikační čísla:
IČ: 75 026 392
DIČ: CZ75 026 392 – škola není plátcem DPH

Dokumenty:
Školní vzdělávací program pro ZV „Naše škola“
Školní vzdělávací program pro PV „Pod Kozubovou“
Školní vzdělávací program pro ŠD
Školní řád
Školní řád MŠ
Vnitřní řád ŠD

Žádosti o informace:
Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Formuláře:
Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
  • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy
Žádné právní předpisy nebyly vydány

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Není.

Licenční smlouvy
Nejsou

Výroční zpráva
K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace.

Zřizovatel: Obec Milíkov, Milíkov 200

 

Výpis z obchodního rejstříku            Výpis ze školního rejstříku