fbpx
PO STOPÁCH SALAŠNICTVÍ

Po dlouhé odmlce jsme mohli s žáky opět podniknout nějakou aktivitu. Vyrazili jsme do přírody na exkurzi do nedalekých Košařisk, kde jsme sledovali stopy našich předků. Poznávali jsme způsob života na salaších, rostliny na jalovcových pastvinách, pozorovali vodní živočichy prostřednictvím vyrobených kukátek a připomněli si návaznost s folklórními akcemi souvisejícími s mícháním a stříháním ovcí. Na příjemně strávený den v přírodě jsme navázali ještě dalšími aktivitami ve třídách školy.