fbpx
TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍM, TŘÍDÍME

Páteční dopoledne jsme si zpestřili besedou, kterou si pro žáky v rámci environmentální výchovy připravila společnost Nehlsen, na téma třídění a recyklace odpadu.
Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit.