Naše škola

Jsme malotřídní škola, která se nachází v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd v obci Milíkov pod horou Kozubová.

Naše škola

Základní škola

„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“

Základní škola

Mateřská škola

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

Mateřská škola

Školní družina

„Není důležitý výsledek, ale cesta, která k němu vede.“

Školní družina

PDF Tisk Email

Projekty

Rozkvetlá škola

Naše škola se zapojila do akce "ROZKVETLÁ ŠKOLA 2017/2018" pořádané a financované společností Nehlsen Třinec. s.r.o., a má šanci svou novou vylepšenou tváří uspět v soutěži všech zapojených škol o nejhezčí květinovou výzdobu či zahradnickou expozici.

Všichni víme, jak je důležitá příprava, a tak v tomto týdnu žáci zasadili na pozemku školy cibulky tulipánů a už se nemohou dočkat, 
až jim na jaře pokvetou.
Společné vzdělávání

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pomůže škole při společném vzdělávání dětí, žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí. Zároveň podporuje kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Plakát


Škola digitálního věku

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Počáteční vzdělávání

Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení je zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základní školy při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.


Moderně k osvojování vědomostí


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Počáteční vzdělávání

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.


Školní mléko

Mléko je jednou z nejhodnotnějších potravin v lidské výživě a kromě důležitých živin, které obsahuje je přirozeným zdrojem VÁPNÍKU pro lidský organismus. Tento projekt je zaměřen na podporu pravidelné konzumace mléka. Mléko a vybrané mléčné výrobky jsou dodávány do základních škol, žáci mají nárok na 1 dotovaný výrobek každý vyučovací den.Ovoce a zelenina do škol

Cílem tohoto projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy či protlaky. Dodávky jsou uskutečňovány minimálně dvakrát měsíčně.Zdravé zuby


Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol.

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.


Práva dítěte

Dítě, jako každý jiný člověk, má stejná práva jako každý jiný. Práva dítěte jsou platná do osmnácti let, kdy dítě přestává být dítětem. Tato základní práva upravuje Úmluva o právech dítěte, což je konvence platná mezi všemi národy, která stanovuje občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí.


Bezpečně do školy

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a tím snížení úrazovosti chodců a cyklistů v silniční dopravě. Zaměřuje se na problematiku bezpečné chůze a orientace v provozu na pozemních komunikacích Starší děti mají možnost naučit se bezpečně jezdit na kole a získat důležité řidičské návyky.

Autoškola Vašíčková vyučuje v naší škole žáky 4. a 5. ročníku bezpečnosti a jízdě na kole. Dobrým řidičem je důležité být od dětství.


Normální je nekouřit

Program „Normální je nekouřit“ je zaměřený na podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Zábavnou formou se tak žáci seznamují s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu. Dozvídají se o tom, co je zdravé, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a účinné prevenci tak, aby byli připraveni uchovat si své zdraví i v dospělém věku.