ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024
Informace k provozu školy od 4. 9. 2023

Organizace vyučování 4. září 2023 pro žáky 1. ročníku

  • slavnostní zahájení školního roku 8:00 hodin ve třídě na OÚ

Organizace vyučování 4. září 2023 pro žáky 2. – 5. ročníku

  • slavnostní zahájení školního roku 8:00 – 8:45 hodin ve třídě ZŠ

 Organizace vyučování 5. a 6. září 2023

  • žáci 1. a 3. ročníku se schází v budově OÚ, příchod do školy 7:45
  • žáci 2., 4., 5. ročníku se schází v budově školy, příchod v 7:45
  • ranní družina je v provozu od 6:30 ve třídě v budově školy, příchod do ranní družiny je možný nejpozději do 7:00
  • vyučování (třídnické hodiny) končí po 4. vyučovací hodině (11:40), následuje oběd a odchod domů či do ŠD
  • žáci 1. a 3. ročníku docházející do družiny zůstávají po obědě ve ŠD v budově ZŠ

 Organizace vyučování od 7. září 2023

  • výuka dle rozvrhu