ROZVOJ ŘEČI U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V úterý 30. ledna jsme si zpříjemnili odpoledne setkáním s  rodiči i dětmi na téma „Rozvoj řeči u dětí předškolního věku“. Setkání, kde cílem bylo podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy, proběhlo pod vedením Mgr. Věry Trombikové. Dílčím cílem tohoto setkání bylo seznámit rodiče s vývojem řeči a nejčastějšími řečovými vadami v předškolním a mladším školním věku. Rodiče se zároveň dozvěděli,  jak předcházet vadám řeči, jak postupovat, když jejich děti nevyslovují správně. Shlédly i názornou ukázku práce s dětmi, jak doma provádět gymnastiku mluvidel a dechová cvičení.

Fotogalerie ZDE.