UKÁZKA DRAVÝCH PTÁKŮ

Ve středu 5. června se za námi přijeli podívat sokolníci z blízké Karviné. Přivezli nám ukázat jedenáct dravých ptáků, mezi kterými byli sova pálená, výr velký, poštolka obecná, sýček obecný, sokol stěhovavý a další jiné druhy. Nejvíce nás však zaujal kondor havranovitý, který mezi námi prolétával. Některé děti měly respekt a ustoupily z jeho letové zóny, jiné si toto vystoupení s nadšením užívaly.
Při ukázce měly děti příležitost vidět dravce zblízka, dozvědět se o jejich životním prostředí, lovu a péči. Sokolníkům přejeme mnoho nových přírůstků do chovu dravých ptáků a těšíme se na další návštěvu.

Fotogalerie ZDE.