Naše škola

Jsme malotřídní škola, která se nachází v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd v obci Milíkov pod horou Kozubová.

Naše škola

Základní škola

„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“

Základní škola

Mateřská škola

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

Mateřská škola

Školní družina

„Není důležitý výsledek, ale cesta, která k němu vede.“

Školní družina

Oznámení PDF Tisk Email
Pátek, 11 Květen 2018 05:48


OZNÁMENÍ

Č.j.: ZM/092/2018

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Milíkov, příspěvkové organizace zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019.

V souladu s § 34 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se vyhovuje žádostem o přijetí s těmito registračními čísly:


01/2018 přijat/a
02/2018 přijat/a
03/2018 přijat/a
04/2018 přijat/a
05/2018 přijat/a


V Milíkově dne 11. 05. 2018


Mgr. Hana Gorgolová
ředitelka školy