fbpx
ČINNOSTI V DRUŽINĚ

Ve školní družině se děti po celý školní rok mimo jiné aktivity zabývají vesmírem. Čerpáme vědomosti z odborné literatury, internetu a v malé míře i z médií. Skupinky dětí si vyrobily svou planetu a následně i trička. Za splněné úkoly dostávají jako odměnu hvězdičky.

A co vše jsme již prožili?
Na podzim jsme s dětmi chodili na procházky po obci, které jsme si zpestřili sběrem hub a kaštanů, vyráběli jsme skřítky Podzimáčky a zkrášlovali okolí budovy květinovými vazbami.
V zimním období si děti užily spoustu sněhu na školním hřišti, sjížděly uměle vytvořený kopec na bobovacích lopatách, vyšívaly sněhové vločky do papíru.
Pro většinu z nás dlouho očekávané jaro jsme přivítali výrobou jarních kytiček, výrobou slizu a sladkou tečkou pro děti, pochutnáním si na palačinkách. Na velikonoce si děti do vaječných skořápek zasadily řeřichu a vyrobily do nich zápich se zajíčky.
Teplé letní počasí a spousta aktivit s ním spojené na nás teprve čeká.