Naše škola

Jsme malotřídní škola, která se nachází v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd v obci Milíkov pod horou Kozubová.

Naše škola

Základní škola

„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“

Základní škola

Mateřská škola

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

Mateřská škola

Školní družina

„Není důležitý výsledek, ale cesta, která k němu vede.“

Školní družina

ZŠ a MŠ Milíkov
Aktuality
Dušičky PDF Tisk Email
Pátek, 03 Listopad 2017 06:23

DUŠIČKY

Středeční dopoledne v naší škole probíhalo v dušičkové atmosféře. Žáci společně doplňovali pracovní listy, ve kterých se dozvěděli spoustu zajímavých informací k danému tématu, vyráběli svícny a svíčky, které k tomuto svátku neodmyslitelně patří.


 
Setkávání I. PDF Tisk Email
Pátek, 20 Říjen 2017 09:57

SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ

Ve čtvrtek 19. října se konalo setkání s rodiči a jejich dětmi pod vedením paní Leny Banszel Freyové. Přišla za námi s programem zaměřeným na rozvoj manipulačních a grafomotorických dovedností u dětí před nástupem do 1. třídy. Nejen že upozornila na důležitost rozvoje jemné motoriky u dětí předškolního věku, ale zároveň nám hravou a vtipnou formou předvedla dvě zajímavé netradiční techniky, které napomáhají k rozvoji jemné motoriky a zároveň vzájemné spolupráci.
Po zhlédnutí ukázky výroby podzimního keře a barevného draka měli rodiče možnost vytvořit si tato dílka společně s dětmi.
Další setkání s paní Freyovou nás čeká na Vánoce.


 
Logohrátky PDF Tisk Email
Pátek, 20 Říjen 2017 09:45

LOGOHRÁTKY

Dne 18. října jsme v naší mateřině prožili hezké odpoledne s rodiči a staršími dětmi. Navštívila nás již podruhé paní logopedka Mgr. Regina Kudelová, která zajímavou a hravou formou ukázala rodičům, jak u svého dítěte postupovat, aby se jeho řeč správně vyvíjela.
Rodiče měli možnost si sami na sobě i se svými dětmi vyzkoušet jednoduchá cvičení a hry vedoucí ke zdárnému procvičování mluvidel.
Na závěr této akce obdrželi všichni pracovní listy a pomůcky k domácímu procvičování řeči a děti sladkou odměnu.


 
Školská rada PDF Tisk Email
Čtvrtek, 19 Říjen 2017 05:46

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Volebního řádu školské rady ze dne 9. 12. 2005 vyhlašuji volby do školské rady Základní školy Milíkov z řad zákonných zástupců žáků na den 23. 11. 2017 v době od 15:00 do 16:00 hodin v II. třídě školy.

Z voleb vzejde jeden zástupce zákonných zástupců žáků.

Oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci žáků, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě
do 15. 11. 2017
k rukám volební komise nebo ředitele školy osobně nebo doporučenou poštou na adresu školy.


Mgr. Hana Gorgolová
ředitelka školy

 


Strana 9 z 40