Naše škola

Jsme malotřídní škola, která se nachází v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd v obci Milíkov pod horou Kozubová.

Naše škola

Základní škola

„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“

Základní škola

Mateřská škola

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

Mateřská škola

Školní družina

„Není důležitý výsledek, ale cesta, která k němu vede.“

Školní družina

ZŠ a MŠ Milíkov
Aktuality
Zápis do MŠ PDF Tisk Email
Pondělí, 16 Duben 2018 10:07

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis proběhne ve středu 2. 5. 2018 od 10:00 do 15:30 hodin v ředitelně školy.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou uvedena zde.
Předpokládá se přijetí až 8 dětí.

Zákonný zástupce předloží u zápisu svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte
Poté vyplní žádost a bude mu přiděleno registrační číslo. Účast dítěte není nutná.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšen na webových stránkách školy a na vývěsní desce vedle vchodu do školy do 11. 5. 2018.

Povinnou přílohou žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je evidenční list dítěte,
který musí být potvrzený lékařem a doručen škole do 10. 5. 2018
.
Tento evidenční list dítěte obdrží zákonný zástupce v den zápisu nebo si jej může kdykoli před tím vyzvednout v mateřské škole a nechat potvrdit lékařem ještě před zápisem.

Zákonným zástupcům dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, nebudou zasílána písemná rozhodnutí o přijetí.
O nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonný zástupce informován písemně a bude mu i navrácen lékařem potvrzený evidenční list dítěte k případnému dalšímu využití.


 
Velikonoce PDF Tisk Email
Čtvrtek, 29 Březen 2018 07:14

VELIKONOCE

Poslední  školní den před Velikonočními svátky patří již tradičně velikonoční nadílce. Děti mateřinky hledaly zatoulaná vajíčka na školní zahradě a za ně pak dostaly balíček od zajíčka. Školáci řešili jarní křížovky, pomáhali zajíčkovi roznášet vajíčka nebo vázali stužky na “gojiček“. Odměnou jim byly balíčky se sladkostmi, které pro všechny děti připravilo Sdružení rodičů.

Přejeme Vám krásné velikonoční svátky plné radosti a pohody.


 
Společná setkávání s rodiči PDF Tisk Email
Středa, 21 Březen 2018 06:39

SFUMATO - SPLÝVAVÉ ČTENÍ

Dne 13. 3. 2018 se v naší škole konalo již páté odborně zaměřené setkání pro rodiče dětí pod vedením paní učitelky 1. třídy základní školy Mgr. Martiny Labajové. Seznámila je s metodou splývavého čtení „SFUMATO“ - její metodikou, technikou čtení a přínosem pro žáky. Bylo poukázáno na rozdíly při nácviku čtení touto metodou a metodou analyticko-syntetickou. Přednáška byla proložena praktickými ukázkami. Rodiče byli rovněž seznámeni s technikou psaní nebo prací s tabulkami. Na závěr proběhla názorná ukázka práce s žáky 1. ročníku.


 
Zdraví dětem PDF Tisk Email
Pátek, 16 Březen 2018 06:50

ZDRAVÍ DĚTEM

Ve dnech 14. a 15. 3. se všichni žáci společně s předškoláčky zapojili do projektu “Zdraví dětem“, který pořádá nezisková organizace ZkusToZdrave.cz. Jde o program primární prevence, který je zaměřený na poruchy příjmu potravy u dětí mateřských a základních škol.

Prostřednictvím přednášky, různých prezentací, činností a her si děti opakovaly, jaké potraviny mají ve svém jídelníčku upřednostňovat a jakým se naopak vyhýbat, jak si vybudovat správné stravovací návyky. Celým programem děti provázely postavičky Jedlíka a Zdravíka.
Na závěr děti obdržely malé dárečky v podobě diplomů, omalovánek a rozvrhů.


 


Strana 2 z 9