fbpx
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k:
• povinnému testování zaměstnanců – včetně zaměstnanců škol (ZDE),
• testování ve školách i v dalších termínech od 6. 12. 2021 (ZDE),
• úpravě pravidel pro možnost testování obyvatel (ZDE), a
• pravidlům pro maloobchod, služby a volnočasové aktivity (ZDE).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování dětí v přípravných třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích stanovuje následující:
• Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno
konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
• Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd, základních, středních škol a konzervatoří. Uplatňuje se tedy i nadále manuál k testování (ZDE).