fbpx

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, přísp. org.
Milíkov, Milíkov 104, 73981
Zavolejte nám555 444 126

Mateřská škola

Jsme jednotřídní mateřská škola, umístěna v nádherné podhorské krajině Beskyd.
Školka má rodinný charakter s kapacitou 25 dětí. Výuka respektuje význam a hodnoty rodiny a žití v tomto kraji. Klade důraz na individuální potřeby každého dítěte, které jsou úzce spjaty s dobrou spoluprací a komunikací s rodiči.
Provoz MŠ je od 06.30 – 15.30 hod. Po dohodě s rodiči může dítě přicházet i odcházet v průběhu dne. V dopoledních hodinách se prolínají vzdělávací činnosti s volnými hrami dětí, pohybové aktivity s relaxací a pobytem venku. Po obědě děti odpočívají, pak se mohou věnovat svým hrám a organizovaným činnostem.
Do vzdělávání v naší mateřské škole začleňujeme také logopedickou prevenci, metodu dobrého startu, výuku anglického jazyka a výuku hry na flétnu.

SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝ ŠKOL

Naši předškoláci se ve středu 12. června zúčastnili „Sportovních her mateřských škol“, které pořádá jablunkovské centrum kultury a informací JACKI. Akce je podpořena grantem z rozpočtu města Jablunkov. V letošním roce se zúčastnilo těchto her celkem 17 školek z blízkého okolí a naši malí závodníci se umístili na…

Zobrazit více

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY – CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

V letošním roce jsme se již podruhé zúčastnili celoročního projektu „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“, který pořádá Česká obec sokolská. Děti obdržely sešitky, ve kterých podle zvířátek zvládaly různé soutěživé disciplíny v průběhu celého školního roku. V rámci tohoto projektu jsme využívali hernu, tělocvičnu, školní…

Zobrazit více

DEN DĚTÍ NA HŘIŠTI

„Všechny milé dětičky z naší malé školičky v Milíkově, srdečně Vás zveme na Den dětí…“ takové krásné pozvání nelze odmítnout. V pátek 31. 5. 2019 jsme tedy vyrazili za zábavou. Krásným proslovem nás přivítala paní starostka Milíkova. Následně, jako již tradičně, proběhla prezentace hasičského sboru, policie i zdravotníků.…

Zobrazit více