Naše škola

Jsme malotřídní škola, která se nachází v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd v obci Milíkov pod horou Kozubová.

Naše škola

Základní škola

„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.“

Základní škola

Mateřská škola

„Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“

Mateřská škola

Školní družina

„Není důležitý výsledek, ale cesta, která k němu vede.“

Školní družina

ZŠ a MŠ Milíkov Školní družina
PDF Tisk Email

Vítáme Vás na stránkách ŠD


„Jsme jedna rodina, školní družina“


Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy v Milíkově. Nachází se v prostorách I. třídy.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Děti se zde věnují výtvarné,
pracovní, hudební, tělovýchovné, jazykové i interaktivní činnosti formou zájmových útvarů, ale také odpočinkovým činnostem a hrám.

Pravidelný pohyb v naší nové tělocvičně, ale i na školním hřišti, slouží k aktivní relaxaci, rozvíjí tělesnou zdatnost a zručnost.

Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné docházce, umožňuje účastníkům
odpočinkové činnosti, ale i přípravu na vyučování.

Naši ŠD navštěvují žáci 1. až 5. ročníku základní školy. Tvoří ji jedno věkově smíšené oddělení, průměrná naplněnost je 26 dětí.
Naše činnost vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o vytvoření místa pro aktivní odpočinek dětí po vyučování
a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času.