fbpx
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Opatření k zahájení školního roku 2020/2021

1. třída

V úterý 1. 9. 2020 v 7:50 hod. sraz u hlavního vchodu do školy. Třídní učitelka zorganizuje přesun žáků a rodičů (rodiče v rouškách!) do kmenové třídy. Nutná desinfekce rukou u vstupu.
Proběhne slavnostní přivítání žáků a třídní schůzka, na kterých se rodiče dozvědí potřebné informace. 

2. – 5. třída

Příchod do školy v 7:45, ukončení do 9:00.
Po přezutí a převléknutí dezinfekce rukou a přesun do třídy.

V případě projevu infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, atd.), nebude dotyčná osoba vpuštěna do školy.

RODIČE A DOPROVOD MAJÍ ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU ŠATEN!

Školní družina bude v provozu od 2. 9. 2020 pro přihlášené žáky, informace a přihlášky žáci obdrží první den školy.

Od 2. 9. 2020 scházení od 7:45 hod. 

V případě, že dítě má chronické onemocnění (alergii) – kašel, rýma, je třeba dodat lékařské potvrzení.

RODIČE A DOPROVOD MAJÍ ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU ŠATEN!

1.– 5. třída

  • Po přezutí a převléknutí dezinfekce rukou a přesun do třídy.
  • Ve třídách dbát na osobní hygienu, taktéž po použití WC (mytí rukou, desinfekce).
  • Používat pouze papírové ručníky a kapesníky.
  • Pitný režim pro žáky v tomto školním roce nebude zajištěn.
  • Žáci, kteří se stravují, dbají na osobní hygienu i v prostorách školní jídelny. Bezpodmínečně poslouchají učitele pověřené dohledem a organizací výdeje stravy.
  • V případě, že se žák necítí zdráv, nahlásí to okamžitě vyučujícímu, který učiní nezbytná opatření.
  • V případě chronických nemocí, alergií, je třeba dodat lékařské potvrzení.