fbpx
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace zve k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020, který se koná

ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 10:00 do 15:00.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které je narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, a to i v případě, pokud bude žádat o odklad školní docházky.
Dále zákonný zástupce s dítětem, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2018/2019.

U zápisu je nutné předložit
– rodný list zapisovaného dítěte
– občanský průkaz zákonného zástupce.

Pro urychlení administrativního procesu zápisu bude v mateřské škole připravena k vyzvednutí žádost a zápisní list, které přinese zákonný zástupce pečlivě vyplněné s sebou v den zápisu. Žádost a zápisní list lze také stáhnout zde nebo vyplnit přímo ve škole.

Průběh zápisu:
1. Formální část
– podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, odevzdání vyplněného zápisního listu, přidělení registračního čísla.

2. Motivační část
– orientační zjištění úrovně dosažených znalostí a dovedností dítěte pedagogem.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno nejpozději 12. 4. 2019 zveřejněním seznamu s registračními čísly na úřední desce školy a na internetových stránkách školy.
Pro školní rok 2019/2020 lze přijmout 11 dětí do naplnění kapacity školy.
Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání jsou uvedena zde.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Žádost o odklad povinné školní docházky je ke stažení zde.

 

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy